VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 431)’NDE DEĞİŞİKLİK28 Haziran 2014  CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 29044


TEBLİĞ


Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 431)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 436)

29/12/2013 tarihli ve 28866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)’nin 8 inci maddesinde yer alan “1/7/2014” ibaresi “1/1/2015” olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.Sayfayı Kapatmak için tıklayın