SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI3 Aralık 2013  SALI


Resmî Gazete


Sayı : 28840


TEBLİĞ


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI

Karar No : 2013/6

             MADDE 1 – Kurumumuzca sözleşmeli eczanelere ödenen eczanelerde üretilen ilaçlar (majistral ilaçlar) ile enjektör bedelleri ile ilgili olarak;

             a) Enjektör bedellerinde güncelleme yapılarak 2cc, 5cc, 10cc’lik enjektörlere 15 Kuruş ödenmesine,

             b) Majistral tarifede %7,80 artışın uygulanarak güncellenmesine,

             26/9/2013 tarihinde karar verilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Karar hükmü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın