MLL ETM BAKANLII YNETC VE RETMENLERNN DERS VE EK DERS SAATLERNE LKN KARARDA DEKLK7 Kasm 2013  PEREMBE


Resm Gazete


Say : 28814


BAKANLAR KURULU KARARI


Karar Says : 2013/5516

Ekli Mill Eitim Bakanl Ynetici ve retmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine likin Kararda Deiiklik Yaplmasna Dair Kararn yrrle konulmas; Mill Eitim Bakanlnn 7/10/2013 tarihli ve 2875908 sayl yazs zerine, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 89 uncu maddesi ile 5/3/1964 tarihli ve 439 sayl Kanuna gre, Bakanlar Kurulu'nca 21/10/2013 tarihinde kararlatrlmtr.

 

MLL ETM BAKANLII YNETC VE RETMENLERNN DERS

VE EK DERS SAATLERNE LKN KARARDA DEKLK

YAPILMASINA DAR KARAR

MADDE 1 (1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Mill Eitim Bakanl Ynetici ve retmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine likin Kararn 16 nc maddesine aadaki nc fkra eklenmitir.

(3) Bakan veya yetkili kld makam tarafndan bran Biliim Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Elektrik/Elektronik) olan retmenler arasndan Bakanlk Bilgi lem Grup Bakanlnda geici olarak grevlendirilen ynetici ve retmenler, her yl yeniden onay alnmak ve fiilen grev yapmak kaydyla, yaryl ve yaz tatilleri de dhil olmak zere aylk karl ders grevi veya grevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmi ek ders grevi bulunup bulunmadna baklmakszn greve baladklar tarihten itibaren haftada 27 saat ek ders grevi yapm saylrlar ve buna ilikin ek ders cretleri kadrolarnn bulunduu kurumca denir. Alnacak onayda grevlendirilecek personelin ad, soyad, unvan, grevin mahiyeti ve grev sresi ile dier hususlar aka belirtilir. Bu kapsamda ek ders cretinden yararlanan personele ayrca asli grevi iin ngrlen ek ders creti denmez.

MADDE 2 (1) Maliye Bakanl ile Saytay'n grleri alnarak hazrlanan bu Karar yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 (1) Bu Karar hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

 


Sayfay Kapatmak iin tklayn