5018 SAYILI KAMU MAL YNETM VE KONTROL KANUNUNUN GEC 21 NC MADDESNN UYGULANMASINA LKN ESAS VE USULLERDE DEKLK
6 Kasm 2013  ARAMBA


Resm Gazete


Say : 28813


KURUL KARARI


Denetim Koordinasyon Kurulundan:

5018 SAYILI KAMU MAL YNETM VE KONTROL KANUNUNUN

GEC 21 NC MADDESNN UYGULANMASINA LKN

ESAS VE USULLERDE DEKLK YAPILMASINA

DAR KARAR

MADDE 1 24/5/2013 tarihli ve 28656 sayl Resm Gazetede yaymlanan 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun Geici 21 inci MaddesininUygulanmasna likinEsas ve Usullerin (1.4) blmnde yer alan aylksz izinde geen srelerin tamam ile ibaresi aylksz izinde geen srelerin tamam (muvazzaf askerlikte geen sreler hari) ile eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Esas ve Usullerin (3.1) blmnde yer alan avukat ibaresinden sonra gelmek zere, mimar, ehir planc, ehir ve blge planc, ibareleri eklenmitir.

MADDE 3 Ayn Esas ve Usullerin (3.3) blmnde yer alan Jeoloji Mhendislii ibaresinden sonra gelmek zere, Maden Mhendislii Meteoroloji Mhendislii, Harita Mhendislii, Harita ve Kadastro Mhendislii, Jeodezi ve Fotogrametri Mhendislii, GeomatikMhendislii, Jeofizik Mhendislii ibareleri eklenmitir.

 

Sayfay Kapatmak iin tklayn