MLL EMLAK GENEL TEBL (SIRA NO: 345)NDE DEKLK
5 Kasm 2013  SALI


Resm Gazete


Say : 28812


TEBL


Maliye Bakanlndan:

MLL EMLAK GENEL TEBL (SIRA NO: 345)NDE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(SIRA NO: 359)

MADDE 1 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayl Resm Gazetede yaymlanan Milli Emlak Genel Teblii (Sra No: 345)nin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde yer alan orman vasfyla tapuda Hazine adna tescil edilen ve daha sonra Hazine adna orman snrlar dna karlan veya dorudan ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Tebli hkmlerini Maliye Bakan yrtr.

 

Sayfay Kapatmak iin tklayn