TAHSLAT GENEL TEBL (SER: A SIRA NO: 1)NDE DEKLK
1 Kasm 2013  CUMA


Resm Gazete


Say : 28808


TEBL


Maliye Bakanlndan:

TAHSLAT GENEL TEBL (SER: A SIRA NO: 1)NDE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(SER: A SIRA NO: 6)

Tahsilat Genel Teblii (Seri: A Sra No: 1)nin Birinci Ksmnn kinci Blmnn V. Amme Alaca denmeden Yaplmayacak lemler ile lem Yapanlarn Sorumluluklar balkl alt blmnn (2) numaral blmnn (a-iii) alt blmnn (2) numaral blmnde yer alan yivsiz tfek ruhsatnameleri talepleri ibaresinden sonra gelmek zere (10/7/1953 tarihli ve 6136 sayl Ateli Silahlar ve Baklar ile Dier Aletler Hakknda Kanunun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (1), (2), (3) ve (4) numaral bentleri ile 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Ateli Silahlar ve Baklar ile Dier Aletler Hakknda Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (c) bentlerinde saylanlarn talepleri hari) ibaresi eklenmitir.

Tebli olunur.

Sayfay Kapatmak iin tklayn