Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi


-Makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca kabul edilen 2014-2016 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program 08 Ekim 2013 tarihli ve Mükerrer 28789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 


 

-Orta Vadeli Programda belirlenen temel amaç ve politikaların hayata geçirilmesine yönelik olarak hazırlanan, Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumunu gösteren, merkezi yönetim bütçe büyüklüklerini ve kurumsal bazda ödenek teklif tavanlarını belirleyen belge olan ve Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlanan Orta Vadeli Mali Plan 08 Ekim 2013 tarihli ve Mükerrer 28789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 


 

-Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan yayımlandıktan sonra kamu idarelerinin bütçe tekliflerini hazırlama sürecini yönlendirmek üzere; Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bütçenin hazırlanmasında izlenecek yol ve yöntemler teknik ayrıntı ve standartlar ve hazırlanması esnasında kullanılacak formları içeren Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi 08 Ekim 2013 tarihli ve Mükerrer 28789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 


 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın