SOSYAL SGORTA LEMLER YNETMELNDE DEKLK
1 Ekim 2013  SALI


Resm Gazete


Say : 28782


YNETMELK


Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanlndan:

SOSYAL SGORTA LEMLER YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sosyal Sigorta lemleri Ynetmeliinin 39 uncu maddesinin birinci fkrasna aadaki cmle eklenmitir.

Ancak analk sigortasndan dzenlenen istirahat raporlar iin onay art aranmaz.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Sosyal Gvenlik Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin


Tarihi


Says


12/5/2010


27579


Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin


Tarihi


Says


1-


12/10/2010


27727


2-


28/10/2010


27742


3-


2/3/2011


27862


4-


16/6/2011


27966


5-


17/4/2012


28267


6-


21/8/2013


28742

 

Sayfay Kapatmak iin tklayn