4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet/Yapım/Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Kararlar
2013/5215    4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar2013/5216    4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar2013/5217    4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar

Sayfayı Kapatmak için tıklayın