EMLAK VERGS KANUNU GENEL TEBL (SER NO: 62)
17 Austos 2013  CUMARTES


Resm Gazete


Say : 28738


TEBL


Maliye Bakanl ile evre ve ehircilik Bakanlndan:

EMLAK VERGS KANUNU GENEL TEBL

(SER NO: 62)

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayl Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde, binalar iin vergi deerinin, Maliye ve Bayndrlk ve skn Bakanlklarnca mtereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inaat maliyetleri ile ayn maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara gre bulunacak arsa veya arsa pay deeri esas alnarak 31 inci madde uyarnca hazrlanm bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Deerlerinin Takdirine likin Tzk hkmlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduu hkme balanmtr.

te yandan, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayl evre ve ehircilik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 37 nci maddesinin birinci fkrasnda Bayndrlk ve skn Bakanlna yaplan atflarn evre ve ehircilik Bakanlna yaplm saylaca hkm altna alnmtr.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak zere 2014 ylnda uygulanacak bina metrekare normal inaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanl ile evre ve ehircilik Bakanlnca bu Tebli ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmitir.

Tebli olunur.

 

2014 YILI N BNALARIN METREKARE NORMAL NAAT

MALYET BEDELLERN GSTERR CETVEL

 

 

 

Sayfay Kapatmak iin tklayn