MLL EMLAK GENEL TEBL (SIRA NO: 350)NDE DEKLK
7 Austos 2013  ARAMBA


Resm Gazete


Say : 28731


TEBL


Maliye Bakanlndan:

MLL EMLAK GENEL TEBL (SIRA NO: 350)NDE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(SIRA NO: 357)

MADDE 1 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayl Resm Gazetede yaymlanan Milli Emlak Genel Teblii (Sra No: 350)nin 3 nc blm aadaki ekilde deitirilmitir.

Yakt maliyetlerindeki artlar dikkate alnarak, 2946 sayl Kamu Konutlar Kanunu kapsamndaki kurum ve kurulularn yurt iindeki kaloriferli konutlarndan, yakt kurum tarafndan tedarik edilenlerde oturanlardan, s pay ler veya kalorimetre cihaz montaj yaplmam konutlarda her bir metrekare iin 15/1/2013 tarihinden itibaren 1,09 TL/m yakt bedeli tahsil edilir.

Dier taraftan, s pay ler veya kalorimetre cihaz montaj uygulamasnn lke genelinde henz tamamlanmad ve kontenjan ve metrekare yakt bedeli uygulamasnn da devam ettii dikkate alnarak; s pay ler veya kalorimetre cihaz montaj yaplm konutlarda; birinci fkradaki yakt bedelinin katn gememek kaydyla, bamsz blmn tketimi orannda hesaplanan yakt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir.

Ancak, kurum ve kurulular, yakt maliyetlerini dikkate alarak gerekli grdkleri takdirde, bu bedelin zerinde yakt bedeli tahsil edebilirler.

Ayrca, yakt kurumlarca tedarik edilen kamu konutlarnda, ortak kullanm alanlarndaki aydnlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karlanyor olmas halinde, bu giderler karlnda kira ve yakt bedellerine ek olarak her bir metrekare bana 15/1/2013 tarihinden itibaren 0,11 TL/m tahsil edilir.

MADDE 2 Bu Genel Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Genel Tebli hkmlerini Maliye Bakan yrtr.

 

Sayfay Kapatmak iin tklayn