BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
28 Haziran 2013  CUMA


Resmî Gazete


Sayı : 28691


TEBLİĞ


İçişleri Bakanlığından:

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)’NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 16/9/1981 tarihli ve 17460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 5) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın