BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ28 Haziran 2013  CUMA


Resmî Gazete


Sayı : 28691


TEBLİĞ


İçişleri Bakanlığından:

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 21/8/1981 tarihli ve 17435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın