Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması31 Mayıs 2013  CUMA


Resmî Gazete


Sayı : 28663


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2013/4717

             Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.


6/5/2013 TARİHLİ VE 2013/4717 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 


Kadrolar için tıklayınız.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın