657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 39 uncu maddesiyle ihdas edilen uzman ve uzman yardımcısı kadrolarının ...
3 Mayıs 2013  CUMA


Resmî Gazete


Sayı : 28636


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2013/4580

             657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 39 uncu maddesiyle ihdas edilen uzman ve uzman yardımcısı kadrolarının Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ekli listede belirtildiği şekilde tahsis edilmesi ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmesi; Maliye Bakanlığının 11/3/2013 tarihli ve 2524 sayılı yazısı üzerine anılan maddeye göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Liste için tıklayınız.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın