KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/27

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/27

  Konusu


: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı


 Tarihi


: 09/04/2013


 Sayısı


: KVK-27/2013-2 / Yatırım İndirimi - 19


 
 İlgili olduğu maddeler


: Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici  Madde 69


 İlgili olduğu kazanç türleri


: Ticari Kazanç, Zirai Kazanç


 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

 

2013 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %1,98 (yüzde bir virgül doksan sekiz) olarak tespit edilmiştir.

 

Duyurulur.

 

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı

Sayfayı Kapatmak için tıklayın