VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 60
T.C.


MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 60


 


Konusu


: 28.02.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Ocak dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.


Tarihi


: 27/02/2013


Sayısı


: VUK - 60 / 2013- 05 / Form Ba ve Form Bs -16


İlgili olduğu maddeler


 : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149, Mükerrer 28 ve Mükerrer 257'nci maddesi.


 

1- Giriş:

 

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2013/Ocak dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkünün konusunu oluşturmaktadır.

 

2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:

 

Bilindiği üzere, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00'e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle verilebileceği açıklanmıştır.

 

Diğer taraftan, ilgili meslek odaları ve mükelleflerin taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda; Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 28.02.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Ocak dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 04 Mart 2013 tarihi saat 24:00'e kadar uzatılmıştır.

 

3- Sonuç:

 

Buna göre, 2013/Ocak dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 04/03/2013 tarihi saat 24:00'e kadar verilebilecektir.


Duyurulur.


Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın