Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik
24 Şubat 2013  PAZAR


Resmî Gazete


Sayı : 28569


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2013/4345

             Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/2/2013 tarihli ve 15187 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/2/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ

ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) Sayılı Listenin 3 üncü sırasına, “2 no.lu faslında yer alan mallar” ibaresinden sonra gelmek üzere, “(02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar hariç)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Kararın eki (II) Sayılı Listenin “A) GIDA MADDELERİ” başlıklı bölümünün 1 inci sırasının mülga (b) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“b) 02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar,”

MADDE 3 – Bu Karar, yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 


Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


30/12/2007


26742


Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


8/2/2008


26781


6/4/2008


26839


19/7/2008


26941


20/9/2008


27003


29/3/2009


27184


28/4/2011


27918


27/11/2011


28125


27/12/2011


28155


27/1/2012


28186


24/3/2012


28243


12/9/2012


28409

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın