4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 2012 Parasal sınırlar

—  4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2013 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2012/1)


—  4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2012/2)

Sayfayı Kapatmak için tıklayın