MDAF VE VEKLLERE YAPILACAK DEMELERE LKN 2013 YILI TARFES


29 Aralk 2012  CUMARTES


Resm Gazete


Say : 28512


TEBL


Adalet Bakanlndan:

CEZA MUHAKEMES KANUNU GERENCE GREVLENDRLEN MDAF
VE VEK
LLERE YAPILACAK DEMELERE LKN

2013 YILI TARFES

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tarifenin amac, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu gereince soruturma ve kovuturma makamlarnn talebi zerine grevlendirilen mdafi veya vekillere denecek meblalar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereince grevlendirilen mdafi veya vekillerin yapacaklar hukuki yardmlar iin uygulanr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayl Ceza Muhakemesi Kanununun Yrrlk ve Uygulama ekli Hakknda Kanunun 13 nc maddesi gereince hazrlanmtr.

Tarife

MADDE 4 (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereince yaplan hukuki yardmlara ynelik ilemlerde;

a) Soruturma evresinde takip edilen iler iin 182 TL,

b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar iin 282 TL,

c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar iin 310 TL,

) Ar ceza mahkemelerinde takip edilen davalar iin 561 TL,

d) ocuk mahkemeleri:

1) ocuk mahkemelerinde takip edilen davalar iin 310 TL,

2) ocuk ar ceza mahkemelerinde takip edilen davalar iin 561 TL,

e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar iin 310 TL,

f) cra Ceza ve Fikr ve Sna Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile nfaz Hkimliklerinde takip edilen davalar iin 310 TL,

g) Kanun yollar mahkemeleri:

1) Blge adliye mahkemelerinde grlen durumal davalar iin 561 TL,

2) Yargtayda grlen durumal davalar iin 630 TL,

denir.

Yrrlk

MADDE 5 (1) Bu Tarife 1 Ocak 2013 tarihinde yrrle girer.

 
 

Sayfay Kapatmak iin tklayn