Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı

20 Aralık 2012  PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 28503


TEBLİĞ


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %13,50, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %13,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın