KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK


10 Kasım 2012 CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 28463


KANUN


KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6359                                                                                                         Kabul Tarihi: 1/11/2012

MADDE 1 –  4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “idarelerce veya mahkeme kararıyla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

9/11/2012

 
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın