LKOKUL RETMENLER SALIK VE SOSYAL YARDIM SANDII ANA STATSNDE DEKLK


24 Ekim 2012 ARAMBA


Resm Gazete


Say : 28451


ANA STAT


Mill Eitim Bakanlndan:

LKOKUL RETMENLER SALIK VE SOSYAL YARDIM SANDII

ANA STATSNDE DEKLK YAPILMASINA DAR

ANA STAT

MADDE 1 22/3/1995 tarihli ve 22235 sayl Resm Gazetede yaymlanan lkokul retmenleri Salk ve Sosyal Yardm Sand Ana Statsnn 18 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(4) 1/6/2012 tarihinden itibaren 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayl Kanunda saylan grevlere atananlar bakmndan lkokul retmenleri Salk ve Sosyal Yardm Sand yelii 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 sayl Kamu Grevlileri Hakem Kurulu Karar ile ihtiyari hale getirildiinden, sandk yesi iken 1/6/2012 tarihinden sonra Milli Eitim Bakanl bnyesinde yelik kapsam dnda baka bir greve atananlar istemeleri halinde yeliklerini srdrebilirler.

MADDE 2 Bu Ana Stat 1/6/2012 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ana Stat hkmlerini Mill Eitim Bakan yrtr.

 
 

Sayfay Kapatmak iin tklayn