MALİYE BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

16 Ağustos 2012 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 28386


YÖNETMELİK


Maliye Bakanlığından:

MALİYE BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/2/2003 tarihli ve 25019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği eki Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

Cetvel için tıklayınız.

 Sayfayı Kapatmak için tıklayın