DANIMANLIK HZMET ALIMI HALELER UYGULAMA YNETMELNDE DEKLK15 Temmuz 2012 PAZAR


Resm Gazete


Say : 28354


YNETMELK


Kamu hale Kurumundan:

DANIMANLIK HZMET ALIMI HALELER UYGULAMA

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayl mkerrer Resm Gazetede yaymlanan Danmanlk Hizmet Alm haleleri Uygulama Ynetmeliinin 4 nc maddesinin drdnc fkrasnn ikinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Ancak yaklak maliyeti Kanunun 13 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (2) numaral alt bendinde hizmet almlar iin ngrlen st limit tutarnn drt katnn altnda kalan danmanlk hizmetleri, hizmet alm ihalesiyle gerekletirilebilir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin


Tarihi


Says


4/3/2009


27159 (mkerrer)


Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin


Tarihi


Says


1


3/7/2009


27277


2


10/1/2010


27458


3


4/3/2010


27511


4


16/3/2011


27876


5


20/4/2011


27911


6


16/7/2011


27996

 

Sayfay Kapatmak iin tklayn