HZMET ALIMI HALELER UYGULAMA YNETMELNDE DEKLK


15 Temmuz 2012 PAZAR


Resm Gazete


Say : 28354


YNETMELK


Kamu hale Kurumundan:

HZMET ALIMI HALELER UYGULAMA YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayl mkerrer Resm Gazetede yaymlanan Hizmet Alm haleleri Uygulama Ynetmeliinin 29 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Kanunun 48 inci maddesinde yer alan danmanlk hizmet almlarndan, yaklak maliyeti, Kanunun 13 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (2) numaral alt bendinde hizmet almlar iin ngrlen st limit tutarnn drt katnn altnda kalanlarn ihalelerinde ise; (a) ve (b) bentlerinde saylan belgelerin istenilmesi zorunludur.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 44 nc maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Yaklak maliyeti, Kanunun 13 nc maddesinin birinci fkrasnn  (b) bendinin (2) numaral alt bendindeki st limit tutarnn drt katnn altnda kalan ve hizmet alm ihalesiyle gerekletirilen danmanlk hizmetlerine ilikin i deneyimini gsteren belgelerin dzenlenmesi, verilmesi ve deerlendirilmesinde 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayl mkerrer Resmi Gazetede yaymlanan Danmanlk Hizmet Alm haleleri Uygulama Ynetmeliinin 38 inci maddesi ile ikinci ksmnn beinci ve altnc blmlerinde yer alan hkmler uygulanr.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin


Tarihi


Says


4/3/2009


27159 (mkerrer)


Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin


Tarihi


Says


1


3/7/2009


27277


2


10/1/2010


27458


3


4/3/2010


27511


4


16/12/2010


27787


5


16/3/2011


27876


6


20/4/2011


27911


7


16/7/2011


27996

 

Sayfay Kapatmak iin tklayn