DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
















21 Mart 2012 ÇARŞAMBA


Resmî Gazete


Sayı : 28240


TEBLİĞ


Ekonomi Bakanlığı  ve Maliye Bakanlığından:

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ

İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 5)

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci ve 492 sayılı Harçlar Kanununun ek 1 inci maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi ve harç istisnası uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ1 ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek görülmüştür.

1- (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin “3.1. İHRACAT İŞLEMLERİ” başlıklı bölümünün (3.1.6.) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.1.6. 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesi ithali ile kati ihraç edilen mallara ait ambalaj malzemesinin geçici ihracı ve ithali”

2- Tebliğin “3.2. DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLER” başlıklı bölümünün (3.2.1.) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.2.1. Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan yatırımlardan ve Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,”

Tebliğ olunur.

 

———————————————

1 27/2/2004 tarihli ve 25386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın