Genel yönetim kapsamındaki idareler muhasebe yetkilisi sertifikası Eğitimi Hk.

DUYURU 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesi ile Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) genel yönetim kapsamındaki idarelerde muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacak muhasebe yetkilisi adayları için düzenlenecek muhasebe yetkilisi sertifika eğitimine ilişkin 12/12/2011-23/12/2011 tarihleri arasında  alınan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, idareler itibariyle eğitim yapılacak yeterli sayıya    ulaşılamamıştır.

     Bu nedenle, 2012 yılı Haziran ayında başvuru duyurusu www.muhasebat.gov.tr ve www.maliye.gov.tr web sitelerinde yeniden yapılacak olup başvuruların alınmasından sonra eğitimin Ekim ayından itibaren başlatılması planlanmaktadır.          

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın