MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
9 Mart 2012 CUMA


Resmî Gazete


Sayı : 28228


YÖNETMELİK


             Karar Sayısı : 2012/2818

             Ekli “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 30/1/2012 tarihli ve 450 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.


MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli (I) sayılı cetvelin (20) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“20     İnfaz ve Koruma Memuru         Pantolon                    3 adet       1 yıl         (Kumaştan 1 adet yazlık, 2 adet kışlık)

                                                                                                               

                                                            Tişört                         4 adet       1 yıl         (2 adet yazlık, 2 adet kışlık)

                                                            Bot                            2 adet       1 yıl         (1 adet yazlık, 1 adet kışlık)

                                                            Mont                         1 adet       2 yıl

                                                            Pardesü-Gocuk         1 adet       3 yıl

                                                            Kep                            1 adet       1 yıl

                                                            Yağmurluk                1 adet       3 yıl

                                                            Palaska                      1 adet       2 yıl”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe ekli “DİP NOT”un (A) bölümünün (3) numaralı sırasında yer alan “trafik hizmetlerinde çalışan personel,” ibaresinden sonra gelmek üzere “koruma hizmetlerinde çalışan personel,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın