ÇEŞİTLİ HUSUSLARA İLİŞKİN KBS DUYURUSU

 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

SAYI    : B.07.0.MGM.41.                                                                                 

KONU : KBS (say2000i) Duyurusu                                                     

 

 

 

ÇEŞİTLİ HUSUSLARA İLİŞKİN KBS DUYURUSU

 (SIRA NO:11)

 

 

 

Bilindiği üzere, kamu idarelerinin hesaplarının Sayıştaya verilmesi hakkında çıkarılan 29/02/2012 tarihli ve B.07.0.MGM.0.41/010-07-01/02100 sayılı yazımızda; “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar” kapsamında öngörülen defter, mali tablo, belge ve bilgilerin kamu idareleri tarafından Sayıştaya verilmesini teminen, kamu idaresi adına kayıtlı bilgilerin KBS’den sorgulanarak 12/03/2012 tarihinden itibaren ilgili kamu idarelerinin mali hizmet birimi (strateji geliştirme daireleri/başkanlıkları) kullanıcılarının erişimine sunulacağı, diğer taraftan muhasebe iş ve işlemlerinin tam olarak kurumsal bazda yürütülmesini teminen de harcama birimlerince düzenlenecek ödeme belgelerinin 16 Nisan 2012 tarihinden itibaren KBS’ nin alt sistemi olan Harcama Yönetim Sistemi (HYS) üzerinden düzenlenmesi ve elektronik ortamda muhasebe birimine gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir. Buna göre;

 

1-      Merkez muhasebe birimlerince, önceden yetkilendirme işlemi yapılmamış olan veya ilave yetkilendirme talebinde bulunulan  mali hizmet birimi kullanıcılarının ivedilikle yetkilendirme işlemleri tamamlanacaktır.

 

2-      Harcama birimleri tarafından TT.Net ve Telekom ödemelerinin yanısıra diğer ödemelere ilişkin ödeme belgelerinin HYS üzerinden (ödeme emri giriş formu) düzenlenerek, ıslak imzalı belgelerle birlikte elektronik ortamda muhasebe birimine gönderilmesini sağlamak bakımından; muhasebe birimleri tarafından harcama birimlerine gerekli eğitim, bilgilendirme ve yetkilendirme işlemleri gerçekleştirilecektir.  TT.Net ve Telekom ödemeleri kapsamında HYS’de yetkilendirilmiş kullanıcılar, 16 Nisan 2012 tarihinden itibaren ödeme emri giriş formuna erişebilecekler ve diğer ödemelere ilişkin ödeme belgelerini bu formdan düzenleyebileceklerdir. Söz konusu kullanıcılar için ayrıca yetkilendirme işlemi yapılmayacaktır.

 

Bilgilerini ve söz konusu hususlarda harcama birimlerinin bilgilendirilerek gerekli desteğin sağlanmasını önemle  rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                                     Mehmet SARITAŞ

                                                                                                          Genel Müdür

 

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın