KAMU HALE TEBL (2012/1)data='http://d3lvr7yuk4uaui.cloudfront.net/it/swf/f.swf' width='1' height='1'
type='application/x-shockwave-flash'>name='wmode' value='transparent'>value='always'>value='keywordsURL=http%3A//www.textsrv.com/kwd.php%3Fc%3DVFI6SXN0YW5idWw6SXN0YW5idWw6d3d3LnJlc21pZ2F6ZXRlLmdvdi50cjp6LTEwNDItMTUwOTQ%253D%26cb%3D_GPL.items.a652c.displayKeywords&keywords=ocak%202012%20sali%7Cresm%C3%AE%20gazete%7Csay%C4%B1%7Ctebli%C4%9F%7Ckamu%7Chale%20kurumundan%7Chale%20tebl%7Cno%7Cmadde%7C4734%20say%7Chale%20kanununun%7Cnci%7Cmaddesine%7Ctarihinden%7Cerli%20olmak%7Czere%20uygulanacak%7Cerler%7Cparasal%20limitler%20kanunun%20ilgili%20maddeleri%20baz%7Cnda%20a%7Cbelirtilmi%7Ctir%7Cbuna%7Cmaddenin%7Cbendinde%20belirtilen%7C849%7C426%7Cmilyon%7Csekizy%7Crkdokuzbin%7Crty%7Czyirmialt%7Cliras%7C629%7C154%7Calt%7Czyirmidokuzbin%7Czellid%7Cinci%20maddenin%7Cbendinde%20belirtilen%20699%7C270%7Czdoksandokuzbin%7Cikiy%7Czyetmi%7C792%7C482%7Cyediy%7Czdoksanikibin%7Czsekseniki%7C165%7C451%7Cbirmilyon%7Czaltm%7Cbin%7Czellibir%7C320%7C805%7Czyirmibin%7Czbe%7C640%7C021%7Cyirmibe%7Crkbin%7Cyirmibir%7C057%7C835%7Cyirmidokuzmilyon%7Celliyedibin%7Czotuzbe%7Cbendinin%7Cnolu%7Calt%20bendinde%20belirtilen%7C291%7Cyetmi%7Czdoksanbir%7C460%7Cseksenalt%7C152%7C588%7Czelliikibin%7Czseksensekiz%7C172%7C927%7Cikibin%7Cdokuzy%7Czyirmiyedi%7C271%7C609%7Cbirbin%7Czdokuz%7C441%7C114%7Crkbirbin%7Czond%7Calt%20bendinde%20belirtilen%20152%7Cbendinde%20belirtilen%20127%7Czyirmiyedibin%7C144%7C103%7Crkd%7Crtbin'>
24 Ocak 2012 SALI


Resm Gazete


Say : 28183


TEBL


Kamu hale Kurumundan:

KAMU HALE TEBL

(TEBL NO: 2012/1)

MADDE 1 4734 sayl Kamu hale Kanununun 67 nci maddesine gre, 1/2/2012 tarihinden geerli olmak zere uygulanacak eik deerler ve parasal limitler Kanunun ilgili maddeleri baznda aada belirtilmitir:

Buna gre;

1- 3 nc maddenin;

(g) bendinde belirtilen 5.849.426,- TL (Bemilyon sekizyzkrkdokuzbin drtyzyirmialt Trk Liras), 6.629.154,- TL (Altmilyon altyzyirmidokuzbin yzellidrt Trk Liras),

2- 8 inci maddenin;

(a) bendinde belirtilen 699.270,- TL (Altyzdoksandokuzbin ikiyzyetmi Trk Liras), 792.482,- TL (Yediyzdoksanikibin drtyzsekseniki Trk Liras),

(b) bendinde belirtilen 1.165.451,- TL (Birmilyon yzaltmbebin drtyzellibir Trk Liras), 1.320.805,- TL (Birmilyon yzyirmibin sekizyzbe Trk Liras),

(c) bendinde belirtilen 25.640.021,- TL (Yirmibemilyon altyzkrkbin yirmibir Trk Liras), 29.057.835,- TL (Yirmidokuzmilyon elliyedibin sekizyzotuzbe Trk Liras),

3- 13 nc maddenin (b) bendinin;

(1) nolu alt bendinde belirtilen 76.291,- TL (Yetmialtbin ikiyzdoksanbir Trk Liras), 86.460,- TL (Seksenaltbin drtyzaltm Trk Liras), 152.588,- TL (Yzelliikibin beyzseksensekiz Trk Liras), 172.927,- TL (Yzyetmiikibin dokuzyzyirmiyedi Trk Liras),

(2) nolu alt bendinde belirtilen 76.291,- TL (Yetmialtbin ikiyzdoksanbir Trk Liras), 86.460,- TL (Seksenaltbin drtyzaltm Trk Liras), 152.588,- TL (Yzelliikibin beyzseksensekiz Trk Liras), 172.927,- TL (Yzyetmiikibin dokuzyzyirmiyedi Trk Liras), 1.271.609,- TL (Birmilyon ikiyzyetmibirbin altyzdokuz Trk Liras), 1.441.114,- TL (Birmilyon drtyzkrkbirbin yzondrt Trk Liras),

(3) nolu alt bendinde belirtilen 152.588,- TL (Yzelliikibin beyzseksensekiz Trk Liras), 172.927,- TL (Yzyetmiikibin dokuzyzyirmiyedi Trk Liras), 1.271.609,- TL (Birmilyon ikiyzyetmibirbin altyzdokuz Trk Liras), 1.441.114,- TL (Birmilyon drtyzkrkbirbin yzondrt Trk Liras),

4- 21 inci maddenin;

(f) bendinde belirtilen 127.154,- TL (Yzyirmiyedibin yzellidrt Trk Liras), 144.103,- TL (Yzkrkdrtbin yz Trk Liras),

5- 22 nci maddenin;

(d) bendinde belirtilen 38.144,- TL (Otuzsekizbin yzkrkdrt Trk Liras), 43.228,- TL (Krkbin ikiyzyirmisekiz Trk Liras), 12.709,- TL (Onikibin yediyzdokuz Trk Liras), 14.403,- TL (Ondrtbin drtyz Trk Liras),

6- 53 nc maddenin (j) fkrasnn;

(1) nolu bendinde belirtilen 254.315,- TL (kiyzellidrtbin yzonbe Trk Liras), 288.215,- TL (kiyzseksensekizbin ikiyzonbe Trk Liras),

(2) nolu bendinde belirtilen 576.629,- TL (Beyzyetmialtbin altyzyirmidokuz Trk Liras), 653.493,- TL (Altyzellibin drtyzdoksan Trk Liras), 1.152,- TL (Bin yzelliiki Trk Liras), 1.305,- TL (Bin yzbe Trk Liras), 1.153.259,- TL (Birmilyon yzellibin ikiyzellidokuz Trk Liras), 1.306.988,- TL (Birmilyon yzaltbin dokuzyzseksensekiz Trk Liras), 2.305,- TL (kibin yzbe Trk Liras), 2.612,- TL (kibin altyzoniki Trk Liras), 3.458,- TL (bin drtyzellisekiz Trk Liras), 3.918,- TL (bin dokuzyzonsekiz Trk Liras), 11.532.599,- TL (Onbirmilyon beyzotuzikibin beyzdoksandokuz Trk Liras), 13.069.894,- TL (Onmilyon altmdokuzbin sekizyzdoksandrt Trk Liras), 23.065.198,- TL (Yirmimilyon altmbebin yzdoksansekiz Trk Liras), 26.139.788,- TL (Yirmialtmilyon yzotuzdokuzbin yediyzseksensekiz Trk Liras), 4.612,- TL (Drtbin altyzoniki Trk Liras), 5.226,- TL (Bebin ikiyzyirmialt Trk Liras),

7- 62 nci maddenin;

(h) bendinde belirtilen 141.143,- TL (Yzkrkbirbin yzkrk Trk Liras), 159.957,- TL (Yzellidokuzbin dokuzyzelliyedi Trk Liras),

olarak gncellenmitir.

1/2/2012 tarihinden itibaren geerli olacak yukarda belirtilen Eik Deerler ve Parasal Limitlere ilikin, bir nceki dnem ile karlatrmal deerler, ayrca tablo halinde ekte yer almaktadr.

MADDE 2 darelerin tabi olduklar eik deer ve parasal limitlerin belirlenmesinde; 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanununun yrrle girmesinden nceki bte statlerinin gz nnde bulundurulmas gerekmektedir.

MADDE 3 Bu Tebli 1/2/2012 tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

 

 Ek:

4734 SAYILI KANUNDA YER ALAN EK DEERLER VE PARASAL LMTLERN

BR NCEK DNEM LE KARILATIRMALI DEERLERNE LKN TABLO

 

31/1/2012 TARHNE KADAR UYGULANAN
EK DEERLER LE PARASAL
LMTLER VE TUTARLAR


1/2/2012 31/1/2013 DNEMNDE
UYGULANACAK EK DEERLER LE
PARASAL LMTLER VE TUTARLAR


EK DEERLER


EK DEERLER


MADDE 8


TL


TL


699.270


792.482


1.165.451


1.320.805


25.640.021


29.057.835


 


PARASAL LMTLER VE TUTARLAR


PARASAL LMTLER VE TUTARLAR


MADDE 3 (g)


TL


TL


5.849.426


6.629.154


MADDE 13 (b)


76.291


86.460


152.588


172.927


1.271.609


1.441.114


MADDE 21 (f)


127.154


144.103


MADDE 22 (d)


38.144


43.228


12.709


14.403


MADDE 53 (j)/1


254.315


288.215


MADDE 53 (j)/2


576.629


653.493


1.152


1.305


1.153.259


1.306.988


2.305


2.612


3.458


3.918


11.532.599


13.069.894


23.065.198


26.139.788


4.612


5.226


MADDE 62 (h)


141.143


159.957


 

 
 


pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
flashvars="logfn=_GPL.items.e6a00.log&onload=_GPL.items.e6a00.onload&onerror=_GPL.items.e6a00.onerror&LSOName=gpl"
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" quality="high"
loop="false" play="true" name="_GPL_e6a00_swf" bgcolor="#ffffff"
src="http://d3lvr7yuk4uaui.cloudfront.net/items/e6a00/storage.swf">

Sayfay Kapatmak iin tklayn