6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2012 yılında ilave tediye yapılması Hk. B.K.K.
24 Ocak 2012 SALI


Resmî Gazete


Sayı : 28183


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2012/2693

             4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2012 yılında:

             a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2012, diğer yarısının 29/6/2012 tarihinde,

             b) Kanunun 2  nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 27/12/2012 tarihinde,

             ödenmesi; Maliye Bakanlığının 5/1/2012 tarihli ve 124  sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın