ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİKdata='http://d3lvr7yuk4uaui.cloudfront.net/it/swf/f.swf' width='1' height='1'
type='application/x-shockwave-flash'>name='wmode' value='transparent'>value='always'>value='keywordsURL=http%3A//www.textsrv.com/kwd.php%3Fc%3DVFI6QW5rYXJhIFByb3ZpbmNlOkFua2FyYTp3d3cucmVzbWlnYXpldGUuZ292LnRyOnotMTA0Mi0xNTA5NA%253D%253D%26cb%3D_GPL.items.a652c.displayKeywords&keywords=ocak%202012%20per%C5%9Fembe%7Cresm%C3%AE%20gazete%7Csay%C4%B1%7Ctebli%C4%9F%7C%C3%A7evre%7C%C5%9Fehircilik%20bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1ndan%7C2872%20sayili%20%C3%A7evre%20kanunu%20uyarinca%20verilecek%20idari%7Cpara%20cezalarina%20ili%C5%9Fkin%20tebli%C4%9Fde%20de%C4%9Fi%C5%9Fiklik%7Cyapilmasina%20dair%20tebli%C4%9F%7Cmadde%7Ctarihli%7Csay%C4%B1l%C4%B1%20resm%C3%AE%7Cyay%C4%B1mlanan%202872%20say%C4%B1l%C4%B1%20%C3%A7evre%20kanunu%20uyar%C4%B1nca%20verilecek%20idari%20para%20cezalar%C4%B1na%20ili%C5%9Fkin%20tebli%C4%9F%7Cekinde%20yer%20alan%20tablo%20ekteki%20%C5%9Fekilde%20de%C4%9Fi%C5%9Ftirilmi%C5%9Ftir%7Ctarihinden%20ge%C3%A7erli%20olmak%20%C3%BCzere%20yay%C4%B1m%C4%B1%20tarihinde%20y%C3%BCr%C3%BCrl%C3%BC%C4%9Fe%20girer%7Ctebli%C4%9F%20h%C3%BCk%C3%BCmlerini%20%C3%A7evre%7C%C5%9Fehircilik%20bakan%C4%B1%20y%C3%BCr%C3%BCt%C3%BCr%7C2872%20say%C4%B1l%C4%B1%20%C3%A7evre%20kanunun%7Cnci%7Cmaddesinin%7Ckanundaki%20ceza%20miktar%C4%B1%7Ctarihleri%20aras%C4%B1nda%20uygulanacak%20ceza%7Ca%7Cbendindeki%20ceza%20miktarlar%C4%B1%7C500%7C000%7C782%7C567%7Cbendindeki%20ceza%20miktar%C4%B1%7C696%7C394%7C300%7C420%7C139%7C468%7Cbendi%20i%C3%A7in%20iki%20kat%7C600%7Cbendinin%20ikinci%20c%C3%BCmlesindeki%20konutlarla%20ilgili%20olarak%7C150%7C791%7C847%7C280%7C939%7C705%7C244%7C400%7C200%7C626%7C883%7Calt%20bendindeki%20ceza%20miktarlar%C4%B1%7Cton%7C100%7C152%7Cbendinin%20alt%C4%B1nc%C4%B1%20paragraf%C4%B1ndaki%20ceza%20miktarlar%C4%B1%7C413%7C157%7C076%7Cdekar%7Cmetkrek%C3%BCp%7C120%7C188'>
12 Ocak 2012 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 28171


TEBLİĞ


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ

PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(2012/2)

MADDE 1 – 10/1/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2012/1)’in ekinde yer alan tablo ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 10/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 
2872 sayılı Çevre Kanunun 20 nci maddesinin


Kanundaki ceza miktarı


1/1/2012 – 31/12/2012 tarihleri arasında uygulanacak ceza


(a) bendindeki ceza miktarları


500 TL

1.000 TL


782 TL

1.567 TL


(b) bendindeki ceza miktarı


24.000 TL

48.000 TL


37.696 TL

75.394 TL


(c) bendindeki ceza miktarları


6.000 TL

2.000 TL

300 TL


9.420 TL

3.139 TL

468 TL


(d) bendindeki ceza miktarları


(b) bendi için iki kat:

48.000 TL

96.000 TL

(c)  bendi için iki kat:

12.000 TL

4.000 TL

600 TL

(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:

600 TL


 

75.394 TL

150.791 TL

 

18.847 TL

6.280 TL

939 TL

 

 

939 TL


(e) bendindeki ceza miktarı


10.000 TL


15.705 TL


(f) bendindeki ceza miktarı


60.000 TL


94.244 TL


(g) bendindeki ceza miktarı


6.000 TL


9.420 TL


(h) bendindeki ceza miktarları


400 TL

1.200 TL

4.000 TL

12.000 TL


626 TL

1.883 TL

6.280 TL

18.847 TL


(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları


Ton başına*:

40 TL

10 TL

100 KR


 

62,80 TL

15,67 TL

152 KR


(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları


Ton Başına*:

30 TL

6 TL

100 KR


 

47,09 TL

9,39 TL

152 KR


(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları


Ton Başına*:

20 TL

4 TL

100 KR


 

31,39 TL

6,26 TL

152 KR


 (ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları


Ton başına*:

10 TL

2 TL

40 KR


 

15,67 TL

3,10 TL

61 KR


(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları


24.000 TL

600 TL


37.696 TL

939 TL


(i) bendindeki ceza miktarı


1.000 TL


1.567 TL


(j) bendindeki ceza miktarları


24.000 TL

600 TL


37.696 TL

939 TL


(k) bendindeki ceza miktarları


20.000 TL

100.000 TL


31.413 TL

157.076 TL


(l) bendindeki ceza miktarları


Dekar başına*:

20 TL

Metkreküp başına*:

120 TL


 

31,39 TL

 

188,47 TL


(m) bendindeki ceza miktarları


6.000 TL

4.000 TL


9.420 TL

6.280 TL


(n) bendindeki ceza miktarları


48.000 TL

1.200 TL


75.394 TL

1.883 TL


(o) bendindeki ceza miktarı


12.000 TL


18.847 TL


(p) bendindeki ceza miktarı


24.000 TL


37.696 TL


(r) bendindeki ceza miktarları


24.000 TL

60.000 TL


37.696 TL

94.244 TL


(s) bendindeki ceza miktarı


100 TL


152 TL


(t) bendindeki ceza miktarı


2.000.000 TL.


3.141.563 TL


(u) bendindeki ceza miktarı


2.000.000 TL


3.141.563 TL


(v) bendindeki ceza miktarı


100.000 TL den

1.000.000 TL’ye kadar


157.076 TL’den

1.570.780 TL ye kadar


(y) bendindeki ceza miktarı


100.000 TL den

1.000.000 TL’ye kadar


157.076 TL’den

1.570.780 TL ye kadar


Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları


Belediyelerde;

·           Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

50.000 TL

·           Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

·           Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

·           Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL

·           Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

·           Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

 


Belediyelerde;

·           Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

78.535 TL

·           Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

47.121 TL

·           Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

31.413 TL

·           Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

15.705 TL

·           Organize Sanayi Bölgelerinde:

157.076 TL

·           Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

94.244 TL

 


* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.

 
 


pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
flashvars="logfn=_GPL.items.e6a00.log&onload=_GPL.items.e6a00.onload&onerror=_GPL.items.e6a00.onerror&LSOName=gpl"
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" quality="high"
loop="false" play="true" name="_GPL_e6a00_swf" bgcolor="#ffffff"
src="http://d3lvr7yuk4uaui.cloudfront.net/items/e6a00/storage.swf">

Sayfayı Kapatmak için tıklayın