ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ


10 Ocak 2012 SALI


Resmî Gazete


Sayı : 28169


TEBLİĞ


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA

CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2012/1)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen  yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 410 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2011 yılı yeniden değerleme oranı % 10,26 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2012 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

 
2872 sayılı Çevre Kanununun

20 nci maddesinin


Kanundaki ceza miktarı


1/1/2012 – 31/12/2012 tarihleri

arasında uygulanacak ceza


(a) bendindeki ceza miktarları


500 TL

1.000 TL


799 TL

1.601 TL


(b) bendindeki ceza miktarı


24.000 TL

48.000 TL


38.496 TL

76.994 TL


(c) bendindeki ceza miktarları


6.000 TL

2.000 TL

300 TL


9.620 TL

3.205 TL

478 TL


(d) bendindeki ceza miktarları


(b) bendi için iki kat:

48.000 TL

96.000 TL

(c)  bendi için iki kat:

12.000 TL

4.000 TL

600 TL

(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:

600 TL


 

76.994 TL

153.991 TL

 

19.247 TL

6.413 TL

959 TL

 

 

959 TL


(e) bendindeki ceza miktarı


10.000 TL


16.038 TL


(f) bendindeki ceza miktarı


60.000 TL


96.244 TL


(g) bendindeki ceza miktarı


6.000 TL


9.620 TL


(h) bendindeki ceza miktarları


400 TL

1.200 TL

4.000 TL

12.000 TL


639 TL

1.923 TL

6.413 TL

19.247 TL


(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları


Ton başına*:

40 TL

10 TL

100 KR


 

64,14 TL

16,01 TL

155 KR


(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları


Ton Başına*:

30 TL

6 TL

100 KR


 

48,09 TL

9,59 TL

155 KR


(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları


Ton Başına*:

20 TL

4 TL

100 KR


 

32,06 TL

6,40 TL

155 KR


 (ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları


Ton başına*:

10 TL

2 TL

40 KR


 

16,01 TL

3,18 TL

63 KR


(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları


24.000 TL

600 TL


38.496 TL

959 TL


(i) bendindeki ceza miktarı


1.000 TL


1.601 TL


(j) bendindeki ceza miktarları


24.000 TL

600 TL


38.496 TL

959 TL


(k) bendindeki ceza miktarları


20.000 TL

100.000 TL


32.079 TL

160.409 TL


(l) bendindeki ceza miktarları


Dekar başına*:

20 TL

Metkreküp başına*:

120 TL


 

32,06 TL

 

192,48 TL


(m) bendindeki ceza miktarları


6.000 TL

4.000 TL


9.620 TL

6.413 TL


(n) bendindeki ceza miktarları


48.000 TL

1.200 TL


76.994 TL

1.923 TL


(o) bendindeki ceza miktarı


12.000 TL


19.247 TL


(p) bendindeki ceza miktarı


24.000 TL


38.496 TL


(r) bendindeki ceza miktarları


24.000 TL

60.000 TL


38.496 TL

96.244 TL


(s) bendindeki ceza miktarı


100 TL


155 TL


(t) bendindeki ceza miktarı


2.000.000 TL.


3.208.235 TL


(u) bendindeki ceza miktarı


2.000.000 TL


3.208.235 TL


(v) bendindeki ceza miktarı


100.000 TL den

1.000.000 TL’ye kadar


160.409 TL’den

1.604.116 TL ye kadar


(y) bendindeki ceza miktarı


100.000 TL den

1.000.000 TL’ye kadar


160.409 TL’den

1.604.116 TL ye kadar


Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları


Belediyelerde;

·           Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

50.000 TL

·           Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

·           Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

·           Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL

·           Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

·           Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

 


Belediyelerde;

·           Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

80.202 TL

·           Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

48.121 TL

·           Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

32.079 TL

·           Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

16.038 TL

·           Organize Sanayi Bölgelerinde:

160.409 TL

·           Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

96.244 TL

 


* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.

 
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın