SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK10 Ocak 2012 SALI


Resmî Gazete


Sayı : 28169


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2011/2541

             6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/11/2011 tarihli ve 15524 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1 – 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların eki (3) sayılı Cetvele, “PROGRAMCI” ibaresinden sonra gelmek üzere “SINAV HİZMETLERİ UZMANI” ibaresi eklenmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 – Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın