Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti10 Ocak 2012 SALI


Resmî Gazete


Sayı : 28169


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2012/2663

             Ekli “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/1/2012 tarihli ve 44 sayılı yazısı üzerine, 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 21 inci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi ile muhtelif statülerde sözleşmeli personel istihdamına imkan sağlayan mevzuat hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Metin için tıklayınız. 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın