375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) Sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik10 Ocak 2012 SALI


Resmî Gazete


Sayı : 28169


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2012/2664

             Ekli “375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) Sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2011 tarihli ve 20269 sayılı yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci ve geçici 20 nci maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Metin için tıklayınız.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın