Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkında Karar
31 Aralık 2011 CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 28159


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2011/2570

             Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.16/12/2011 TARİHLİ VE 2011/2570 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

             MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Kadro kararlarını görmek için tıklayınız

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın