CEZA MUHAKEMES KANUNU GERENCE GREVLENDRLEN MDAF VE VEKLLERE YAPILACAK DEMELERE LKN 2012 YILI TARFES


31 Aralk 2011 CUMARTES


Resm Gazete


Say : 28159


TEBL


Adalet Bakanlndan:

CEZA M. KANUNU GERENCE GREVLENDRLEN

MDAF VE VEKLLERE YAPILACAK DEMELERE LKN

2012 YILI TARFES

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tarifenin amac, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu gereince soruturma ve kovuturma makamlarnn talebi zerine grevlendirilen mdafi veya vekillere denecek meblalar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereince grevlendirilen mdafi veya vekillerin yapacaklar hukuki yardmlar iin uygulanr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayl Ceza Muhakemesi Kanununun Yrrlk ve Uygulama ekli Hakknda Kanunun 13 nc maddesi gereince hazrlanmtr.

Tarife

MADDE 4 (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereince yaplan hukuki yardmlara ynelik ilemlerde;

a) Soruturma evresinde takip edilen iler iin 172 TL,

b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar iin 267 TL,

c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar iin 294 TL,

) Ar ceza mahkemelerinde takip edilen davalar iin 533 TL,

d) ocuk mahkemeleri:

1) ocuk mahkemelerinde takip edilen davalar iin 294 TL,

2) ocuk ar ceza mahkemelerinde takip edilen davalar iin 533 TL,

e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar iin 294 TL,

f) cra Ceza ve Fikr ve Sna Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile nfaz Hkimliklerinde takip edilen davalar iin 294 TL,

g) Kanun yollar mahkemeleri:

1) Blge adliye mahkemelerinde grlen durumal davalar iin 533 TL,

2) Yargtayda grlen durumal davalar iin 598 TL,

denir.

Yrrlk

MADDE 5 (1) Bu Tarife 1 Ocak 2012 tarihinde yrrle girer.

 
 

Sayfay Kapatmak iin tklayn