DEERL KAITLAR KANUNU GENEL TEBL (SAYI: 2011/1)


30 Aralk 2011 CUMA


Resm Gazete


Say : 28158


TEBL


Maliye Bakanlndan:

DEERL KAITLAR KANUNU GENEL TEBL

(SAYI: 2011/1)

Bilindii zere 210 sayl Deerli Katlar Kanununun 1 inci maddesinde,

Bu Kanuna bal tabloda yazl katlar ve belgeler "deerli kat" saylr.

Bu Kanunun kapsamna giren veya dier kanunlarla kapsama alnacak olan deerli katlarn basm, datm ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esaslar ve bu katlarn bedellerini tespite Maliye Bakanl yetkilidir.

hkmne yer verilmitir.

Buna gre, 210 sayl Kanuna ekli Deerli Katlar Tablosunda yer alan deerli katlarn bedelleri, 1/1/2012 tarihinden itibaren geerli olmak zere yeniden tespit edilmi ve aadaki tabloda gsterilmitir.

Deerli Kadn Cinsi                                                                                       Bedel (TL)

1 - Noter katlar:

a) Noter kad                                                                                                        6,25

b) Beyanname                                                                                                         6,25

c) Protesto, vekaletname, resen senet                                                                  12,50

2 - (Mlga: 30/12/2004-5281/14. md)

3 - Pasaportlar                                                                                                              62,50

4 - Yabanclar iin ikamet tezkereleri                                                                         172,00

5 - (Mlga: 30/12/2004-5281/14. md)

6 - Nfus czdanlar                                                                                                      5,75

7 - Aile czdanlar                                                                                                        58,00

8 - (Mlga: 30/12/2004-5281/14. md)

9 - Src belgeleri                                                                                                      77,50

10 - Src alma belgeleri (karneleri)                                                                      77,50

11 - Motorlu ara trafik belgesi                                                                                    77,50

12 - Motorlu ara tescil belgesi                                                                                    58,00

13 - makinesi tescil belgesi                                                                                      58,00

14 - Banka ekleri (Her bir ek yapra)                                                                        3,80

Yukardaki tabloda belirtilen deerli katlar 1/1/2012 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik grevini yapan memurlar ile bankalar tarafndan yukarda belirtilen yeni bedelleri zerinden satlacaktr.

Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut deerli katlarn yeniden deerlendirilmesi ve muhasebeletirilmesi ilemleri Merkezi Ynetim Muhasebe Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

Tebli olunur.

 
 

Sayfay Kapatmak iin tklayn