Döner Sermaye Aralık Dönemi Ek Ödemesi

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

 

 

Sayı : B10.0.PYK.0.00.00.01/ 4728                                               17. ARALIK. 2008

Konu : Ek Ödeme

 

 

 

 

Bilindiği üzere, personele döner sermayeden ödenecek ek ödeme miktarı, 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 7 ve 10 uncu maddeleri hükümleri uyarınca döner sermaye komisyonu tarafından her ayın ilk haftası içinde “dağıtılacak ek ödeme tutarı” belirlenmesi suretiyle yapılmaktadır.

 

Aralık dönemine ilişkin personele döner sermayeden yapılacak ek ödemenin ait olduğu mali yıla ilişkin bir gider olması ve bütçenin yıllık olması ilkesi sebepleriyle, mali yılın 31 Aralık tarihinde sona ermesi nedeniyle, Aralık dönemine ilişkin ek ödeme tahakkuk işlemlerinin yılsonu itibariyle tamamlanması gerekmektedir.

 

Bu itibarla bundan böyle mali yıl sonlarında Aralık ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar döner sermaye komisyonunun toplanarak “dağıtılacak ek ödeme tutarı”nı belirlemesi, belirlenen tutara göre mezkur Yönetmelik hükümleri çerçevesinde personele yapılacak ek ödeme bordroları ile tahakkuk evraklarının hazırlanması ve Aralık dönemi ek ödeme tahakkuklarının 01 Ocak tarihinden önce (mali yıl sona ermeden önce), ilgili döner sermaye saymanlığına intikal ettirilerek, ek ödeme tahakkuklarının emanet hesabına (muhasebe kayıtlarına) girilmesinin sağlanması gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve keyfiyetin İliniz dâhilindeki tüm döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşları ile bağlı oldukları ilgili Defterdarlık Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüklerine ivedi olarak duyurulmasını önemle rica ederim.

 

 

Dr. Hasan GÜLER

Bakan a.

Daire Başkanı

DAĞITIM:

Gereği:

-81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Defterdarlığı)

Sayfayı Kapatmak için tıklayın