Sayıştay Teşkilatına Ait Yönetmelikler

—   Sayıştay Başsavcılığı Çalışma Yönetmeliği


—   Sayıştayca Bilirkişi ve Uzman Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik


—   Sayıştay Dairelerinin Çalışma Usul ve Esasları


—   Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Etik Kurallarına İlişkin Usul ve Esaslar


—   Sayıştay Denetim Yönetmeliği


—   Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu ve Daireler Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları


—   Sayıştay Meslek Mensupları ile Savcılarına Ait Sicil Yönetmeliği


—   Sayıştay Meslek Mensuplarının Yabancı Ülkelere Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik


—   Sayıştay Resmi Kıyafet Yönetmeliği


—   Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın