SAYIŞTAY GENEL KURULU İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI15 Aralık 2011 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 28143


SAYIŞTAY KARARI


Sayıştay Başkanlığından:

SAYIŞTAY GENEL KURULU

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI

Esas No.    : 2011/1

Karar No. : 5333/1

KONU

Büyükşehir Belediyelerinde faaliyet gösteren Su ve Kanalizasyon İdarelerinde görevli Daire Başkanları ile 1. Hukuk Müşavirlerine makam ve görev tazminatı ödenmesi konusunda 2. Dairenin 31.5.2011 tarihli ve 34814 tutanak numaralı kararına istinaden düzenlenen 19.9.2011 tarihli ve 370 sayılı ilamı ile 3. Dairenin 29.4.2010 tarihli ve 129 tutanak numaralı kararına istinaden düzenlenen 28.10.2010 tarihli ve 1287 sayılı ilamı arasında aykırılık bulunduğundan bahisle içtihadın birleştirilmesi istemi.

TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın