Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğinde Değişiklik29 Kasım 2011 SALI


Resmî Gazete


Sayı : 28127


YÖNETMELİK


             Karar Sayısı : 2011/2408

             Ekli "Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu'nca 14/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLARDA YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 14/8/1981 tarihli ve 8/3456 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğinin eki 1 İşaretli Listenin 3üncü sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3. Büyükşehir belediye başkanı, bakan yardımcısı, il belediye başkanı, büyük şehirlerin genel törenleri dışında özellikle ilçelerde yapılan törenlerde büyükşehir belediye başkanından sonra ilçe belediye başkanı,"

MADDE 2 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


1/10/1981


17475


Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


1


21/4/1984


18379


2


18/2/1985


18670


3


3/1/1986


18977


4


26/10/1986


19263


5


16/9/1994


22053


6


25/5/1995


22293


7


10/9/1999


23812


8


23/12/2000


24269


9


8/9/2010


27696


10


26/8/2011


28037

Sayfayı Kapatmak için tıklayın