Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar
27 Kasım 2011 PAZAR


Resmî Gazete


Sayı : 28125


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2011/2400

             6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 17/10/2011 tarihli ve 13431 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.


SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1 – 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların eki (4) sayılı cetvelin, “A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL”inde yer alan “İMAM/HATİP” ve “MÜEZZİN KAYYIM” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"
İMAM/HATİP


İlahiyat fakültesi, ilahiyat meslek yüksekokulu, ilahiyat önlisans veya imam hatip lisesi mezunu olmak.


MÜEZZİN KAYYIM


İlahiyat fakültesi, ilahiyat meslek yüksekokulu, ilahiyat önlisans veya imam hatip lisesi veya lise mezunu olup hafızlık belgesine sahip olmak.


"

Yürürlük

MADDE 2 – Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın