Yükseköğretim kurumlarının SGK'ya olan borçlarına ilişkin duyuru

DUYURU


Bilindiği üzere, yükseköğretim kurumlarının ek karşılık ve faturalı ödemelerine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını karşılamak amacıyla idarelerce bildirilen tutarlar esas alınarak, 2011 yılı bütçelerine ödenek tefrik edilmiştir. Ancak, gerek SGK verilerinin gerek yükseköğretim kurumlarından gelen ödenek taleplerinin incelenmesinden, bazı idarelerin anılan SGK yükümlülüklerini sağlıklı bir şekilde takip etmediği, bütçe ödenekleri dahilinde borç ödemelerini henüz gerçekleştirmediği anlaşılmaktadır.

Söz konusu idarelerin, SGK yükümlülüklerinin tamamının yıl sonuna kadar ödenerek, gelecek yıla borç devredilmemesi bakımından uygulamanın aşağıdaki şekilde yapılması öngörülmüştür;

1.      Anılan yükümlülüklere ilişkin borç tespitinin (SGK ile mutabık kalınarak) ivedi olarak yapılması ve bu amaçla öngörülen ödenekler dahilinde 23 Kasım 2011 tarihine kadar ödemelerin gerçekleştirilmesi,

2.      Ödemeler gerçekleştirildikten sonra kalan borç miktarına ilişkin ödenek ihtiyacının elektronik posta, faks veya telefonla 25 Kasım 2011 tarihine kadar Bakanlığımıza bildirilmesi, ardından resmi yazı yoluyla ödenek talebinde bulunulması,

3.      Ödenek ihtiyacını karşılamak üzere, Bakanlığımız tarafından ödenek aktarma işleminin yapılmasını takip eden 3 gün için SGK’ya ödemelerin ivedi olarak gerçekleştirilmesi

gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.İ.İlhan HATİPOĞLU

Bütçe ve Mali Kontrol

Genel Müdürü

Sayfayı Kapatmak için tıklayın