Muhasebe Müdürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü ve Malmüdürlüğü sınavı sonucunda başarılı olanlar hakkında duyuru


    DUYURU


Genel Müdürlüğümüzce 22/09/2011 tarihinde yazılı bölümü, 17-18/10/2011 tarihleri arasında da sözlü bölümü yapılan Muhasebe Müdürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü ve Malmüdürlüğü sınavı sonucunda başarılı olarak bu unvanlara atanmaya hak kazananlara ilişkin Bakanlık Makamından alınan 15/11/2011 tarihli onay da; adayların başarı sırası yüksek olandan başlamak üzere tercihleri ve zorunlu çalışma sürelerini tamamladıkları bölgelerde dikkate alınmak suretiyle;

    1) 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde görev yapmamış olanlar ile bu bölgelerdeki zorunlu çalışma süresini tamamlamamış olanların sadece 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerinden tercihte bulunabilmeleri,
    2) 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerinde görev yapanlardan yerinde kalma talebinde bulunanların görev yerinde bırakılabilmeleri,
    3) 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerinden birinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanların, 2, 3 veya 4 üncü hizmet bölgelerinden tercihte bulunabilmeleri veya 2, 3 veya 4 üncü hizmet bölgelerinde görev yapanlardan yerinde kalma talebinde bulunanların görev yerlerinde bırakılabilmeleri,
    4) 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan veya bu bölgelerde fiilen en az 4 yıl görev yapmış olanların, zorunlu çalışma süresini doldurmadığı 1, 2, 3, veya 4 üncü hizmet bölgelerinden tercihte bulunabilmeleri veya 1,2,3 veya 4 üncü hizmet bölgelerinde görev yapanlardan yerinde kalma talebinde bulunanların görev yerlerinde bırakılabilmeleri,

uygun görülmüştür. Bu nedenle yukarıda belirtilen çerçevede yerinde kalma talebinde bulunmak isteyenlerin taleplerine ilişkin dilekçelerini 21/11/2011 tarihi mesai saati bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak (Posta) ve fax (0312 419 47 18 ) yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın