Kasım Ayı Aylıklarının Avans Olarak Ödenmesine İlişkin Genelge

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : B.07.0.BMK.0.022-115912                                                 28/10/2011 *14147                   

Konu : Aylıkların avans olarak ödenmesi                                  

 

 

 

GENELGE

 

 

1- Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara, 15/11/2011 tarihinde ödenmesi gereken tüm hakedişler, 657 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesine göre, 4/11/2011 tarihinde avans olarak ödenecektir. Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

 

2- Avansın hesabında ele geçen net tutarlar esas alınacaktır.

 

3- Aylıkları banka hesaplarına aktarılan personelin avans tutarlarının ilgili bankalarca zamanında ödenmesi sağlanacaktır.

 

4- Verilen avanslar Personel Avansları Hesabına borç kaydedilerek muhasebeleştirilecektir. Ödenen avans tutarları ilgililerin ait olduğu aylık veya ücretlerine mahsup edilecek ve gerekli kanuni kesintiler bu aylık veya ücretlerinden yapılacaktır.

 

5- İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir.

 

Gereğini arz / rica ederim.

 

 

                                                                                              

                                                                                              Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı                     

Sayfayı Kapatmak için tıklayın