Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki Karar5 Ekim 2011 ÇARŞAMBA


Resmî Gazete


Sayı : 28075


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2011/2215

             Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 


12/9/2011 TARİHLİ VE 2011/2215 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

             MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Kararın ekini görmek tıklayınız

 

  

Sayfayı Kapatmak için tıklayın