YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


30 Temmuz 2011 CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 28010


YÖNETMELİK


Kamu İhale Kurumundan:

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (ğ) bentlerine “mezuniyet belgesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgili meslek odası üye kayıt belgesi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/8/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


4/3/2009


27159 (Mükerrer)


Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


1-


3/7/2009


27277


2-


8/9/2009


27343


3-


4/3/2010


27511


4-


2/4/2010


27540


5-


26/6/2010


27623


6-


16/3/2011


27876


7-


16/7/2011


27996


 

 
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın